Оценки и отзывы клиентов

 1. Ostjad, kes on soetanud Müüjalt ZOOMBOOKI tooteid lepingu alusel, võivad väljendada oma hinnangut või tagasisidet ostetud toodete või Müüja pakutud teenuste kohta.
 2. Hinnangud kogutakse kokku ettevõtte algatusel, võttes ostjatega ühendust nende täpsustatud meiliaadressil pärast ZOOMBOOKI toote ostmist, tagades sellega, et saadud hinnang on isikult, kes tegelikult ZOOMBOOKI toote ostis. Pärast seda, kui Ostja on täitnud veebiküsitluse ja hinnanud toodet või teenuseid kümnepallisüsteemis, ei avaldata Ostja hinnangut avalikult. Klient kinnitab, et ta on tutvunud Müüja privaatsuspoliitikas avaldatud sätetega, mis on seotud tema kontaktandmete kasutamisega küsitluse jaoks.
 3. Tagasiside, nt kliendi esitatud arvamus, mis avaldatakse veebisaidil www.zoombook.ee pärast seda, kui Ostja hindab Müüja toodet või teenuseid viiepallisüsteemis.
 4. Ostja kinnitab, et ta mõistab, et ZOOMBOOKI toode on valmistatud Ostja spetsiaalsete valikute ja juhiste kohaselt, mistõttu võivad Ostja isiklikud toimingud (nt fotode resolutsioon, isiklik arusaamatus kujundusprogrammi kasutamise kohta, helistamine klienditeeninduse telefonile väljaspool tööaega ja sarnased põhjused) mõjutada toote/teenuste kvaliteeti või Ostja kogemust, ja Ostja negatiivsel tagasisidel peab olema piisav faktiline alus ja piisavad faktilised asjaolud. Seetõttu soovitame Müüjaga võtta otse ühendust meiliaadressil abi@zoombook.ee.
 5. Tagasiside esitamisel nõustub Ostja sellega, et tagasisidet võidakse avaldada tasuta Müüja eelistuste kohaselt Müüja veebisaidil, otseturustusteadetes teistele klientidele, Müüja toote või teenuste reklaamimiseks uudisteportaalides või sotsiaalvõrgustikes, uudistes paberkandjal jne.
 6. Müüja avaldab tõelisi arvustusi, nt neid, mille on esitanud kliendid ise. Korrigeerida võidakse vaid teate pikkust ilma sõnumi sisu muutmata, nt selge grammatiline või kirjavahemärkidega seotud viga.
 7. Müüja ei avalda ostjate esitatud tagasisidet, kui need on vastuolus õigusaktide nõuetega, seotud ebaseadusliku tegevusega, nende sisu on solvav, lugupidamatu, ilmselgelt alusetu, faktide poolt kinnitamata või valesti esitatud või pole seotud Müüja teenuste või kaubamärgiga või ei ole tagasiside esitanud isik kasutanud Müüja teenuseid, esitatakse isiklikku või muud tundlikku teavet (nt meiliaadress, telefoninumber või sarnased andmed), arvustused sisaldavad roppusi, vihakõnet, diskrimineerimist, ähvardusi ja on muul viisil ebaeetilised.
 8. Arvustused avaldatakse eesi keeles.
 9. Kliendid avaldavad arvustusi tasuta.
 10. Avalikult kuvatakse vaid selle Ostja nimi, kes tagasiside esitas, ja tagasiside. Selle Ostja andmeid (nt nimi, meiliaadress või muu teave, mida Müüja töötleb õiguslikul alusel), kes tagasiside esitas, ei avaldata.
 11. Kui Ostja soovib, et tema tagasiside veebisaidilt eemaldataks, võib Müüja eemaldada kliendi esitatud tagasiside, kui ta on meili teel saanud kliendilt eemaldamise taotluse.