Autoriõigused

ZOOMBOOKi veebitarkvara (edaspidi "tarkvara"), veebikeskkond www.zoombook.ee (edaspidi "veebikeskkond"), selle sisu ja kujundus (edaspidi "sisu") ning ZOOMBOOKi logod ja kaubamärk (edaspidi "logod ja kaubamärk") on kaitstud autoriõiguste, patentide ja muude intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega. ZOOMBOOKi tarkvara, veebikeskkonna ja selle sisu ning logode ja kaubamärgi lubamatut kasutamist käsitletakse kui intellektuaalse omandi kaitse seaduse rikkumist.

JSC BALTO Trader ei anna autorõigusi üle otseselt ega kaudselt. Autoriõiguste kehtimise ajal ei ole ühelgi juhul ega moel ning ühelgi territooriumil lubatud ZOOMBOOKi tarkvara, veebikeskkonda ja selle sisu, logosid ja kaubamärki kopeerida, avaldada, levitada, vahetada, edasi anda, kohandada, ümber kujundada, rentida, laenata, müüa, turustada, litsentsida või muuta. Sa nõustud ja ei vaidlusta, et ZOOMBOOKi tarkvara, veebikeskkonna ja selle sisu, logode ja kaubamärgi autoriõigused kuuluvad ettevõttele JSC BALTO Trader ning sa ei kasuta neid ilma JSC BALTO Trader kirjaliku nõusolekuta.