Privaatsustingimused

I. Üldsätted

 1. Veebikeskkonna www.zoombook.com (edaspidi ZOOMBOOK) kasutajate isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete töötlemise seadustega sätestatud põhimõtetele.
 2. ZOOMBOOKi jaoks on isiku privaatsuse kaitse väga oluline. ZOOMBOOKi kasutajal on õigus teada, millal ja milliseid andmeid tema kohta kogutakse, salvestatakse ja kasutatakse.
 3. ZOOMBOOK kogub ainult selliseid isikuandmeid, mida kasutaja omal vabal tahtel ZOOMBOOKile esitab ja mida ta lubab töödelda vastavalt selles dokumendis toodud tingimustele.
 4. Ostja nõustub reeglitega, esitades oma isikuandmed (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, kehtiv meiliaadress) konto loomisel (kasutajaks registreerimisel) zoombook.ee veebisaidil.

II. Isikuandmed

 1. Isikuandmete hulka loetakse kasutaja nimi, aadress, e-aadress ja telefoninumber. Infot, mis ei ole seotud konkreetse isikuga, nagu näiteks ZOOMBOOKi kasutajate arv, isikuandmetena ei käsitleta.
 2. Isikuandmeid kasutatakse isiku tuvastamiseks vastavalt Eesti riigi isikuandmete kaitse seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides sätestatule.
 3. Müüja tagab, et kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes ostuprotsessi ja otseturundusega seotud põhjustel. Kliendi registreerimise hetkest talletatakse ja töödeldakse neid andmeid aktiivses andmebaasis.

III. Isikuandmete säilitamine ja töötlemine.

 1. ZOOMBOOKi kasutajate isikuandmed säilitatakse JSC BALTO serveris. Andmete turvalisuse tagamiseks, nende kadumise, hävimise ning neile soovimatu ligipääsu või nende levitamise ära hoidmiseks on kasutusel kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed. Andmetele on ligipääs ainult mõnel üksikul JSC BALTO volitatud töötajal, kelle vastutusel on ettevõtte tehnika-, müügi- või toimetamise osakondade töö. Vaatamata kõigile kontrollimeetmetele ei ole täielikku turvalisust, mis kaitseks alati ja igas olukorras, võimalik tagada.
 2. ZOOMBOOKi kasutamise kestel kogutavad andmed nagu IP-aadress, külastuse kuupäev ja kellaaeg ning külastatud lehed talletatakse statistilise analüüsi tegemise eesmärgil. Statistika tegemise eesmärgil kogutud andmete alusel konkreetset isikut (otseselt ega kaudselt) tuvastada ei saa. IP-aadressi ei kasutata veebilehe külastaja identifitseerimiseks.
 3. Isiku nime, aadressi, e-aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse tellimuste töötlemisel, finantsdokumentide koostamisel (nt arvete koostamiseks), toote ettevalmistamisel või tarnimisel tekkida võivate probleemide lahendamisel, kliendile põnevate pakkumiste kohta käiva info edastamisel või muude klienditeenindamisega seotud kohustuste täitmisel. Andmeid säilitatakse, töödeldakse ja kasutatakse vastavalt ZOOMBOOKi ostu-müügitehingutele seatud tingimustele ja korrale.

IV. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Kogutavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, neid kasutatakse ainult selles dokumendis toodud põhimõtete kohaselt. Muudest ettevõtetest pääsevad admetele ligi ainult BALTO koostööpartnerid, nende hulgas BALTOga seotud ettevõtted (JSC BALTO, JSC BALTO print, ООО «Балто принт»). JSC BALTO on kohustatud kontrollima, et partnerid kasutavad andmeid vastavalt andmekaitseseadustes sätestatule.

V. Küpsiste kasutamine ja veebiseire

 1. Turundustegevuste tõhustamise eesmärgil kasutatakse ZOOMBOOKi veebikeskkonnas Google Analyticsi tehnoloogiat. Google Analytics võimaldab veebikeskkonna külastajate tegevust täpsemalt analüüsida. Google kirjeldab Google Analyticsi tööpõhimõtteid järgmiselt:

  "See veebileht kasutab Google Inc pakutavat Google Analyticsi teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk arvutisse paigaldatavaid tekstifaile analüüsimaks, kuidas külastajad veebikeskkonda kasutavad. Küpsiste abil veebikülastaja kohta kogutav teave (sealhulgas IP-aadress) säilitatakse Google'i Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Google kasutab kogutud teavet selleks, et analüüsida, mil moel külastaja veebikeskkonda kasutab. Ta koostab veebihalduritele aruandeid veebikeskkondade kasutusaktiivsuse kohta ja pakub muid veebilehtede ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib edastada teavet kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus, või juhul, kui kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i kasuks. Google ei seosta kasutaja IP-aadressi Google'i valduses olevate teiste andmetega. Kasutaja võib keelduda küpsiste kasutamisest, määrates brauseri seaded vastavalt, aga sellisel juhul ei pruugi külastatava veebilehe kõik funktsioonid korralikult töötada. Seda veebilehte kasutades nõustub kasutaja, et Google töötleb tema andmeid ülalkirjeldatud viisil ja eesmärgil."

VI. Alaealiste kaitse

 1. Alaealised isikud (kuni 18) ei tohi esitada isikuandmeid vanema või eestkostja nõusolekuta. Laste isikuandmed pole nõutavad, neid ei koguta ega edastata kolmandatele isikutele.

VII. Infoks

 1. ZOOMBOOKi kasutajatel on lisaks muudele kasutajaõigustele õigus saada teavet nende kohta kogutava info kohta.

VIII. Privaatsuspõhimõtete muutmine

 1. Isikuandmete töötlemise põhimõtteid võidakse osaliselt või täielikult muuta. Isikuandmete töötlemise tingimuste muudatused või täiendused jõustuvad nende avalikustamise hetkest ehk päevast, mil need ZOOMBOOKi veebikeskkonnas avaldatakse.
 2. Kui kasutaja uuenenud isikuandmete töötlemise tingimustega ei nõustu, tuleb sellest ZOOMBOOKile kirjalikult teada anda. Sellisel juhul kaotab kasutaja ZOOMBOOKi veebikeskkonna teenuste kasutamise õiguse.
 3. Kui kasutaja jätkab ZOOMBOOKi veebikeskkonna teenuste kasutamist pärast uuenenud isikuandmete töötlemise tingimuste avaldamist, eeldatakse, et kasutaja on muudatustega nõustunud.

I. Üldsätted

 • Isikuandmete kaitse on väga oluline, seega on tähtis, et Sa tead, millal ja milliseid isikuandmeid me kogume, salvestame ja kasutatme, kui sa külastad või kasutad Zoombook.ee kodulehte või mobiilirakendust ZOOMBOOK või ZOOMBOOKi postkaarditeenust, edaspidi ZOOMBOOKi kodulehte, või ostad meilt tooted või jagad meiega mõnel muul moel oma isikuandmeid.
 • Meie ettevõte on registreeritud Leedu Vabariigis, Vilniuses, nimega UAB BALTO Trader, registrikood 302429186, aadress Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius, telefon +370 700 55775, e-post: support@zoombook.com (Eestis +372 589 52 639, abi@zoombook.ee) ja see ettevõte on Sinu andmete kontroller.
 • Käesolevad isikuandmete töötlemise reeglid kehtivad kõigile isikutele, kaasaarvatud neile, kes ei ole ZOOMBOOKi kodulehel kasutajaks registreerunud, juhul kui see ei ole vastuolus meie Ostutingimuste, Eesti Vabariigi või Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

II. Milliseid isikuandmeid me kogume?

 • Kui sa külastad või kasutad ZOOMBOOKi kodulehekülge, ostad ZOOMBOOKi tooteid, liitud meie uudiskirjaga, osaled kliendiuuringutes, võistlustes ja mängudes, või võtad meiega ühendust, et saada infot, või lubad meil kasutada enda poolt esitatud andmeid, klõpsates selleks vastavat valikut, kogume me:
  • sinu IP-addressi, külastatud lehekülje aadressi, eelnevalt külastatud lehekülje aadressi, kuupäeva ja kellaaja, veebilehitseja nime ja versiooni;
  • kasutajanime ja salasõna;
  • Sinu pildid ja Sinu poolt üles laaditud sisu;
  • Sinu nime, perekonnanime, telefoninumbri, aadressi, e-posti aadressi;
  • ostu- ja makseinfo (ostukuupäev, toote hind, toodete hulk, tellimuse täitmise alustamine, IP-aadress, allahindluskood, tellimuse kuupäev, toote nimi, tootekood);
  • tarneandmed (aadress ja telefoninumber). Kui toote ostis teine inimene, kogume ka infot tema tarne- ja kontaktandmete kohta;
  • dokumendid, mis kinnitavad mängude ja võistluste tingimuste täitmist, kui tegemist on kampaanias või mängus osalemisega;
  • vastu võetud ja saadetud sõnumite sisu, kirjavahetuse ajalugu;
  • kui oled ZOOMBOOKi lehele jõudnud kolmandate osapoolte kodulehe, uudiskirja, või bännerreklaami kaudu, siis kogume ka andmeid selle kohta, millisest allikast külastaja meile sattus, kampaania nime ja positsiooni kohta ning seome need andmed Sinu tellimusega.

III. Kuidas me isikuandmeid kasutame?

 • Kogume, töötleme ja salvestame Sinu isikuandmeid ainult vastavalt andmekaitseadusele - selleks, et viia ellu ja (või) teostada sinuga sõlmitud kokkulepet või kasutada andmeid, milleks oled ise nõusoleku andnud:
  • et pakkuda Sulle meeldivat kasutajakogemust, kui külastad ZOOMBOOKi kodulehte või kasutad selle teenuseid, ning uuendada ZOOMBOOKi kodulehte selleks, et olla rohkem Sinu nägu;
  • et võimaldada Sulle isikupäraste ZOOMBOOKi toodete kujundamist;
  • et töödelda Sinu ZOOMBOOKi toodete tellimusi ja väljastada finantsdokumente (näiteks arveid),
  • et jagada Sinu andmeid pädevate organitega, kui seadus seda nõuab;
  • et toimetada Sinu tellitud ZOOMBOOKi toode oma varustajate ja Sinuni;
  • et võtta Sinuga ühendust e-posti või mobiili teel, kui on vaja lahendada ZOOMBOOKi toodete või nende tarnega seotud küsimusi;
  • Kui oled valinud sätted, mis lubavad Sind informeerida eripakkumistest ja allahindlustest ning saata infot sarnaste pakkumiste kohta e-posti ja SMS-i teel. Võid selle nõusoleku alati tagasi võtta;
  • Kui palume Sul oma teenuste kohta tagasisidet anda ning kutsume sind osalema turu-uuringutes. Kui Sa ei soovi, et Sinu andmeid sel eesmärgil kasutaksime, siis palun teavita meid sellest koheselt.
  • et täita muid meie teenustega seotud kohustusi.

IV. Kuidas me kasutame küpsiseid ja veebipõhiseid monitooringu programme?

 • Et sinu külastused ZOOMBOOKi lehele oleksid mugavamad ja meie teenus kvaliteetsem, kasutame küpsiseid - väikeseid tekstifaile, mis luuakse automaatselt, kui sa veebilehte sirvid, ning mis salvestatakse Sinu arvutisse või muusse seadmesse, näiteks Google’i Google Analytics Website Analysis Service’i abiga, mida kasutatakse turunduseks ja reklaami optimeerimiseks.
 • Sa saad valida, kas nõustud küpsiste kasutamisega või mitte. Kui sa ei nõustu küpsiste salvestamisega oma arvutisse või muusse seadmesse, siis võid seda sätet oma veebilehitseja seadete all muuta ning igasuguste küpsiste kasutamise välja lülitada, või valida ükshaaval, millised soovid välja lülitada, milliseid mitte, kusjuures enamik brausereid on seadistatud selliselt, et nad väldiksid küpsiste salvestamist Sinu seadmesse. Kuid ole tähelepanlik - mõnikord võib küpsiste väljalülitamine aeglustada interneti kasutamist, piirata ZOOMBOOKi teenuste kasutamist või koguni juurdepääsu sellele lehele peatada. Rohkem infot küpsiste kohta leiad ZOOMBOOKi kodulehel Küpsiste info all.

V. Kuidas me sinu andmeid kaitseme?

 • Kinnitame, et Sinu andmete kogumine toimub Eesti Vabariigis ja mujal Euroopa Liidus kehtivate andmekaitseseaduste järgi, ning rakendame vajalikke organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta Sinu andmeid ebaseadusliku levimise, hävinemise, muutmise ja ilma loata töötlemise eest.
  ZOOMBOOKi meeskond on isikuandmete kaitsega seotud seadustest teadlik ning kinnitab, et andmeid töödeldakse vastavalt neis sätestatud korrale. Juurdepääs isikuandmetele on vaid ZOOMBOOKi poolt volitatud isikutel, kes vastutavad ZOOMBOOKi kodulehe tehniliste ja kaubanduslike aspektide ja sisu toimetamise eest.
  Kõik Sinu isikuandmed on krüptitud, nii nende jagamise kui salvestamise hetkel.
  Kõik fotoraamatud või muud ZOOMBOOKi tooted, sealhulgas kõik üleslaaditud illustratsioonid, fotod, või muu sisu on kaitstud sinu e-posti aadressi ja salasõnaga. Teised inimesed ei näe Sinu loodud ZOOMBOOKi tooteid ega nende sisu, kui neil puuduvad need kaks vahendit. Seega palume Sul olla eriti hoolikas oma salasõna valimisel ning soovitame seda mitte jagada kolmandate isikutega ja olla selle kasutamisel ettevaatlik.
  Kui soovid kasutada ZOOMBOOKi Mudeli jagamise teenust, siis pakume tehniliste andmete kaitset  ka lingi saajate ulatuses, kuid vaatamata sellele on see Sinu vastutada, kellega Sa linki jagad. Rohkem infot Zoombooki jagamisreeglite all.

VI. Kellele me sinu andmeid edastame?

 • Sinu isikuandmeid edastatakse vaid eotud etetevõtetele (UAB BALTO ja UAB BALTO Print) ning äriparnteritele, kelleta ZOOMBOOKi teenused ei toimiks. Sellisel puhul aga tagame, et ka need ettevõtted, kellele Sinu andmeid edastatakse järgiksid organisatsioonilisi ja tehnilisi andmekaitse meetmeid.
  Jagame andmeid seoses järgnevate äritegevustega:
  • Raamatupidamisteenuse pakkujad;
  • Makseteenuse pakkujad;
  • ZOOMBOOKi toodete tootjad;
  • Kullerteenuse pakkujad;
  • Elektrooniliste suhtlusteenuste ja -võrkude pakkujad;
  • Muudele üksustele, Sinu nõusolekul, mida võib vaja minna erilistel puhkudel;
  Rohkem infot leiad Isikuandmeid töötlevate partnerite nimekirjast. Kui sellesse nimekirja lisandub uus partner või partnereid eemaldatakse, uueneb nimekiri ka ZOOMBOOKi kodulehel.
  Me ei jaga Sinu andmeid teiste ettevõtetega ilma Sinu loata, välja arvatud juhul, kui:
  • andmeid on vaja kasutada vastuseks kohtule või avalikele organitele, vaid seaduse või kohtuotsuse poolt määratud ulatuses või nende rakendamiseks vajalikul määral.
  • toimuvad läbirääkimised kolmanda osapoolega ZOOMBOOKi ettevõtte müügiks või ostuks, millisel juhul võime jagada Sinu isikuandmeid võimaliku ostjaga.
  Sinu andmeid võidakse edastada ka kolmandate osapoolte andmetöötlejatele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, mis on seotud Sinu tellimuse või makseandmete töötlemisega ja abitegevuste osutamiseks. Tähelepanu - Euroopa majanduspiirkonda mitte kuuluvad riigid ei pruugi pakkuda samal tasemel andmekaitset nagu Euroopa Liidus, kuid nõuame kolmandatelt osapooltelt alati, et isikuandmeid töödeldaks kooskõlas isikuandmeid kaitsva seadusega.

VII. Andmete salvestamine

 • Töötleme ja salvestame Sinu andmeid teenuse kasutamise ajal ja ainult antud Privaatsuspoliitika ning andmekaitse seaduste alusel ostu sooritamise hetkel või seaduse poolt ette nähtud aja jooksul pärast lepingu lõppemist (näiteks arhiveerimiseks vastavalt seadusele). See kehtib ka kolmandatele osapooltele.
 • ZOOMBOOKi lehel koostatud toodete ja nende valmistamisel kasutatud fotosid säilitatakse turvalises, krüptitud keskkonnas mitte kauem kui kaks aastat pärast vastava toote ostmist. Tellimata jäänud, kuid koostatud tooted ja nendes kasutatud fotosid säilitame ühe aasta jooksul alates toote kujundamise päevast. Pärast seda kustutatakse isikuandmed automaatselt või selleks volitatud ZOOMBOOKi töötaja poolt.

VIII. Sinu õigused

  • Sul on õigus teada, milliseid isikuandmeid oleme Sinu kohta kogunud.
  • Sul on õigus teada, millistele andmesaajatele on Sinu andmeid jagatud viimase aasta jooksul.
  • Sul on õigus paluda ebaõigete, ebatäielike ja ebatäpsete andmete korrigeerimist.
  • Sul on õigus paluda Sinuga seotud isikuandmete kustutamist.
  • Sul on õigus paluda Sinuga seotud isikuandmete töötlemise peatamist.
  Kui soovid saada infot enda kohta kogutud andmete kohta või teatada ebaõigete, ebatäielike või ebatäpsete andmete töötlemisest ning paluda täiendamist või kustutamist, saada meile sellesisuline e-kiri aadressil abi@zoombook.ee teemaga Andmete täiendamine või kustutamine.
  Meil on õigus paluda Sult isikut tõendavat dokumenti, mille abil Sinu isikut tuvastada. Kui tuvastamine on edukas, kustutatakse kõik Sinu kohta töödeldud andmed 30 kalendripäeva jooksul alates kirjaliku palve saamisest.
  Infot jagatakse tasuta. Aga kui leiame, et kliendi palved on põhjendamatud või väga mahukad, eriti kui neid esineb korduvalt, on meil õigus paluda nende täitmise eest mõistlikku tasu info jagamise või aruannete tegemisega seotud administratiivkulude ulatuses, või keelduda vastava palve täitmisest.

IX. Alaealiste andmekaitse

 • Soovitame alla 18-aastastel noortel enne oma andmete jagamist internetis rääkida sellest oma vanemate või hooldajatega. Kui Sa oled alla 18-aastane, ei tohiks Sa oma isikuandmeid ZOOMBOOKile ilma vanemate või hooldaja nõusolekuta edastada. Kui sa oled vanem/hooldaja ning oled avastanud, et sinu alla 18-aastane laps kasutab ZOOMBOOKi kodulehte, kuid see ei meeldi Sulle, siis anna meile sellest teada e-posti aadressil abi@zoombook.ee ja eemaldame vastavad andmed nii pea kui võimalik.

X. Kuhu teatada õiguste rikkumisest

 • Kui leiad, et Sinu õigusi seoses isikuandmete töötlemise ja salvestamisega on rikutud, siis palun võta meiega ühendust aadressil abi@zoombook.ee ning püüame probleemi lahendada nii pea kui võimalik. Samuti võid esitada kaebuse Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile: Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn, nõuandetelefon +372 5620 2341, üldtelefon +372 627 4135, e-post: info@aki.ee.

XI. Kuidas on Privaatsustingimused muutunud

 • Lisandunud ja muutunud privaatsustingimused on üleval ZOOMBOOKi kodulehel Privaatsustingimuste all ning kehtivad alates nende avaldamise hetkest, ehk alates nende üles laadimise hetkest ZOOMBOOKI kodulehele.
  Soovitame ZOOMBOOKi kodulehte perioodiliselt külastada ning tutuvda Privaatsustingimuste uuema versiooniga. Tähtsamatest muudatustest informeerime Sind.
  ZOOMBOOKi isikuandmete töötlemise reegleid uuendati viimati 22-05-2018.